Biyokütle ORC Uygulaması
Verimli Enerji Kullanımı

Biyokütle (Biomass)


Odun artıkları (pellet vs.) ve çeşitli atıkların bir kazanda yakılması ile elde edilen ısının ORC cihazında elektriğe dönüştürülmesi uygulamasıdır, ihtiyaca göre ORC’den çıkan ve hala belli bir ısı gücü ihtiva eden su daha az sıcaklık ihtiyacı olan, seralar, havuzlar, balık üretimi gibi sahalarda da kullanılıp sistemin verimliliği sonuna kadar değerlendirilebilir.
• Sürdürülebilir ve yenilebilir, düşük CO2 salınımlı yakıt
• Yerel olarak tedarik edilebilir kaynak, küresel fosil yakıt pazarlarından bağımsız
• Bölgesel enerji üretiminde sıkışıklığı rahatlatacak uygulama
• Yerel ekonomiye pozitif etki
• Temiz teknoloji