ORC Cihazları / ORC Devices

 

Kullanılabilir Turboden / P&W ORC modelleri, teknik bilgileri, resimleri, site linkleri

Genel olarak jeotermal yatırımlar üretim aşamasına gelene kadar doğaları gereği “belirsizlikleri yüksek” sistemler olarak nitelenmektedir. Fakat, yeterli debide ve sıcaklıkta kuyu olması durumunda bu tip bir sistem, uygun bir çalışmayla kısa bir süre içinde enerji üretebilir hale getirilebilmektedir. Uygun bir cihazla bu kuyulardan yüksek verimle istifade edilerek elektrik üretimi sağlanabilir.

Bu amaçla firmamızın tercih ettiği Organik Rankin Çevrimi (Organic Rankine Conversion) yapan Pure Cycle 280 sistemi, tamamen kapalı devre çalışan, çevreye en ufak zararı olmayan, yüzde 10’a varan verimiyle ısıdan elektrik üretiminde başarılı bir performansa sahip üstelik Pratt & Whitney güvencesiyle üretilen bir sistemdir.

Geleneksel buhar sistemleri yeirne ORC kullanılmasının başlıca sebepleri:

·         ORC’de sıcak kaynak türbinle temas halinde olmadığından, jeotermal sularda bulunabilecek kirletici maddelerin türbine zarar verme tehlikesi yoktur

·         Ayrıca organik çalışma sıvısı buhar türbinindeyken yüksek moleküler ağırlığı olan bir maddedir, böylece daha düşük sıcaklık ve basınçlarda daha yüksek verimle çalışabilir.

·         ORÇ daha düşük sıcaklık ve basınçlarda çalıştığı için çalışma alanında bir operatöre ihtiyaç yoktur. ORÇ personele gerek duymadan uzaktan kontrol edilip çalıştırılabilir.

·         ORÇ’nin önemli bir avantajı da nominal enerjinin %10’u gibi kısmi yüklemelerde bile nispeten daha yüksek verimlilikle çalışabilmesidir. Bu güneş/termal uygulamaları için özellikle daha uygundur.

·         Çalışma sıvısı su/buhar yerine kullanıldığından su kullanımı gerekli değildir. Ayrıca buhar sistemlerinde genellikle gerekli olan mineralsiz su veya diğer yardımcı sistemlere ihtiyaç yoktur.

·         ORÇ’de türbin, buhar türbinine kıyasla daha düşük bir hızla döner, bu da mekanik zorlanmayı azaltır. Ayrıca, aracı olarak devir düşürücü dişli sistemi ve bağlı parçaları yoluyla doğrudan türbinle jeneratör arasında bir bağ kurulmasına imkan tanır.

·         ORÇ ile yüksek türbin verimliliği %85’e varıncaya kadar elde edilebilir.

·         Ek olarak, çalıştırma-durdurma işlemlerinin kolaylığı, otomatik/devamlı çalıştırılabilme, güvenli ve sessiz çalıştırma, sahaya yüksek uyumluluk (%98 ve fazlası nadir değildir) ve ciddi bakımlar olmaksızın geçen uzun ömür (20+ yıl) diğer avantajları arasındadır.

·         Üretilen enerjinin düşük MW aralığında olduğu özel durumlarda ORÇ’nin buhar türbini karşısında özel ekonomik avantajı bulunmaktadır. Zira buhar türbini ek olarak çevresel bir sistem gerektirmekte; bu sistem maliyete eklenmekte ve bu da ekonomik anlamda küçük boyutlarda olmamaktadır.

Turboden ORC Birimi