Güneş Enerjisi ORC Cihazı ile
Elektriğe Dönüştürülmesi

Güneş Enerjisi (Solar Power)


Güneş enerjisi kullanılarak elde edilen ısınn ORC cihazında elektriğe dönüştürülmesi uygulamasıdır, ihtiyaca göre kombine olarak başka sistemlerle birlikte kullanılabilir ve ORC’den çıkan ve hala belli bir ısı gücü ihtiva eden su daha az sıcaklık ihtiyacı olan, seralar, havuzlar, balık üretimi gibi sahalarda da kullanılıp sistemin verimliliği sonuna kadar değerlendirilebilir.