TÜRKİYE'DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Türkiye de gelişmekte olan bir ülke olarak, enerjiye çok fazla ihtiyaç duyuyor. Dünyadaki küresel ısınma gerçeği ve hızla yükselen enerji birim fiyatları ülkeleri ve kurumları bu konuya daha fazla önem vermeye sevk ediyor; enerji üretimi için en ucuz, en temiz, en güvenilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak zorunlu hale geliyor. Günlük yaşamda binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesini koruyarak, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılabilmesi için enerji kullanımında en verimli yöntemin seçilmesi gerekiyor. Ülkemiz içerisinde tüketilen enerjinin % 30’luk kısmı binalarda kullanılıyor. Bu tüketimin % 85’lik kısmı ise ısıtma için harcanıyor. Tükettiğimiz yakıtların yaklaşık %75’inin ithal olduğu düşünüldüğünde, yapılacak en küçük tasarruf dahi, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki tasarruf etmek demek az ısınmak, konfordan ödün vermek demek değildir; gerektiği kadar ısınmak ve bunun karşılığında da hem ülke bazında hem bireysel olarak gerektiği kadar ödeme demektir. Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda attığı en kapsamlı adımlar Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde yapılan düzenlemelerdir. Bu bağlamda, başlatılan uyum süreci çalışmaları sonucunda birçok yasa ve yönetmelik AB müktesebatına uygun hale getirilmeye başlandı. Bu çalışmalar içerisinde başta Enerji Verimliliği